ARAMA
პროდუქტების შედარება.
  გვერდი:1/2  პროდუქტების რაოდენობა:13 
41730
5632131|.p8266325.,5632132|.p8263328.,5632135|.p8266326.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217484.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
 • მართვის ტიპი : ელექტრონული მართვა - სენსორული
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 4
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
 • მართვის ტიპი : ელექტრონული მართვა - სენსორული
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 4
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
HCB63741BXH
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი16.08.2017 17:08:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
41728
5632131|.p8217477.,5632132|.p8217478.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217484.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CWB 6420 X
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი16.08.2017 17:08:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
41729
5632131|.p8266325.,5632132|.p8217478.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217484.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CWB 6510 X
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი16.08.2017 17:08:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
39057
5632131|.p8217476.,5632132|.p8217479.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217484.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CTB 9250 X
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი26.04.2017 11:38:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
39053
5632131|.p8217476.,5632132|.p8217479.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217484.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CTB 6407 X
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი26.04.2017 11:38:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
39062
5632131|.p8217476.,5632132|.p8217479.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217485.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CTB 6250 W
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი26.04.2017 11:38:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
39061
5632131|.p8217477.,5632132|.p8217478.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217484.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CWB 6441 XN
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი26.04.2017 11:38:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
39060
5632131|.p8217477.,5632132|.p8217478.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8217485.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CWB 6441 WN
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი26.04.2017 11:38:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
39058
5632131|.p8217477.,5632132|.p8217478.,5632135|.p8217480.,5632136|.p8217482.,5632137|.p8217483.,5632146|.p8263333.,,
Beko
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
 • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
 • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
 • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
 • განათების რაოდენობა : 2
 • განათების ტიპი : ჰალოგენური
CWB 6410 CR
KDV Dahil
Stokta yok
Bu üründen $urunAdet$ Satıldı
ჩასაშენებელი ტექნიკა>გამწოვი26.04.2017 11:38:00
Bu ürün sepetinizde eklidir.
პროდუქტების შედარება.
  გვერდი:1/2  პროდუქტების რაოდენობა:13