გამწოვი

20 ჩანაწერები ნაპოვნია.

 • CTB 9407 X
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : LED


 • CFB 5432 W
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : სტანდარტული
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 1
  • განათების ტიპი : LED


 • CFB 6432 W
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : სტანდარტული
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 1
  • განათების ტიპი : LED


 • CFB 6432 XG
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : სტანდარტული
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 1
  • განათების ტიპი : LED


 • CFB 6433 X
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : სტანდარტული
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : ჰალოგენური


 • CFB 6434 S
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : სტანდარტული
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : ჰალოგენური


 • CTB 6250 B
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გასაწევი ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : LED


 • HCB62741BWH
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
  • მართვის ტიპი : ელექტრონული მართვა - სენსორული
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 4
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : LED


 • HCB63741BXH
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
  • მართვის ტიპი : ელექტრონული მართვა - სენსორული
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 4
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : LED


 • CWB 6420 X
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : კონუსური ტიპის
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : ჰალოგენური


 • CWB 6510 X
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : ყუთის ტიპის
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : ჰალოგენური


 • CTB 9250 X
  • პროდუქციის ტიპი (გამწოვი) : გამოსაწევი
  • მართვის ტიპი : მექანიკური მართვა - გადართვის ღილაკი
  • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა : 3
  • განათების რაოდენობა : 2
  • განათების ტიპი : LED