75 ჩანაწერები ნაპოვნია.

 • CSA300K20XP
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 232 L


 • RDSE510M21WB
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 450 L


 • BCN 130000
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A++
  • მთლიანი მოცულობა : 300 L


 • DN161220DX
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 610 L


 • CBI7705
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 283 L


 • RCNE520E31DZX
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A++
  • მთლიანი მოცულობა : 520 L
  • სპეციალური კონტეინერი : დიახ


 • RDSA240K20S
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 233 L


 • RCNA365E20ZW
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 365 L
  • სპეციალური კონტეინერი : დიახ


 • RCNA365E32DZX
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A++
  • მთლიანი მოცულობა : 365 L
  • სპეციალური კონტეინერი : დიახ


 • RDSA240K20W
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+


 • RDNE480K21X
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A+
  • მთლიანი მოცულობა : 420 L


 • CN158230ZX
  • ენერგო ეფექტურობის კლასი : A++
  • მთლიანი მოცულობა : 580 L
  • სპეციალური კონტეინერი : დიახ