მაცივრები

ბეკოს მაცივრების გონიერი გადაწყვეტილებები ამარტივებს თქვენს ცხოვრებას


image-2

აქტიური ორმაგი გაგრილების სისტემა ახალი - ნო-ფროსთ გაგრილების სისტემა

ორი განსხვავებული გაგრილების სისტემა რომელიც მუშაობს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად როგორც მაცივრის ასევე საყინულის განყოფილებაში გთავაზობთ დამატებით უპირატესობებს.

image-3
image-4

მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია

ხელს უშლის მაცივრისა და საყინულის განყოფილებებში არსებული სუნის შერევას.

მაცივრისა და საყინულის განყოფილებებში ჰაერის ნაკადი უზრუნველყოფილია აქტიური ორმაგი გაგრილების სრულიად დამოუკიდებელი სისტემებით. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების წყალობით არ მოხდება სუნის შეღწევა განყოფილებებში.

ურუნველყოფს დაბალანსებული გრილი ჰაერის ცირკულაციას თაროებში.

ეფექტური ენერგიის ვეტილატორი ახდენს ჰაერის ცირკულაციას ინდივიდუალური მუშაობით მაშინაც კი როცა კომპრესორი არ არის მუშა მდგომარეობაში. ამდენად, მაცივრის თაროებში ხდება თანაბარი და დაბალანსებული გრილი ჰაერის ცირკულაცია.

ხელს უშლის საკვების დეჰიდრაციას.

მაღალი ტენიანობა და სათანადო ჰაერის ნაკადის დონე მაცივრის განყოფილებაში ხელს უშლის ხილიდ და ბოსტნეულის დეჰიდრაციას.

ხელს უშლის საკვები პროდუქტის გაყინვას

რადგან ჰაერის ნაკადის დონე და ტემპერატურა არ არის იმ დონეზე რომ გაიყინოს საკვები პროდუქტი იგი იძლევა საკვები პროდუქტის მაცივრის განყოფილებაში შენახვის საშუალებას გაყინვის გარეშე და იდეალურ პირობებში.

მუშაობს ძალიან დაბალ ხმაზე.

თუმცა ახალი ნოუ-ფროსტი მაცივრები აღჭურვილია სამი გამაგრილებელი ვენტილატორით ისინი საკმაოდ ჩუმად მუშაობენ. ხმაურის დონე დაახლოებიტ 40 აკუსტიკურ დეციბელს შეადგენს.

აღჭურვილია „ღია კარის“ განგაშის ფუნქციით.

როდესაც მაცივრის კარები ღიად დარჩება 1 წუთზე მეტ ხანს ჩაირთვება ხმოვანი განგაში რომელიც გახსენებთ კარების დაკეტვის აუცილებლობას.

image-5

მულტზონის განყოფილება

  • ბეკოს 4+ გარდერობის ტიპის მაცივრებში არსებული 77 ლიტრი ტევადობის ეს განყოფილება
  • ერთ ღილაკზე დაჭერით შესაძლებელია იქცეს როგორც გამაგრილებლად ასევე საყინულედ.
  • ტემპერატურა შესაძლებელია დარეგულირდეს -24 დან +10 გრადუსამდე. ასევე შესაძლებელია რომ -6 გრადუსის ტემპერატურაზე ხორცი ისე შევინახოთ, რომ ნებისმიერ დროს შევძლოთ დაჭრა ან მომზადება.

image-6

Select & Cool (ასარჩევი & გაგრილების) განყოფილება

ეს სპეციალური განყოფილება, რომელიც შესაძებელია დავარეგულიროთ 4 სხვადასხვა ტემპერატურაზე იძლევა სხვადასხვა საკვების შენახვის საშუალებას სხვადასხვა ტემპერატურაზე.

image-7

სენსორიანი ღილაკის ელექტრონული კონტროლ პანელი

თანამედროვე, სენსორიანი ღილაკის კონტროლ პანელის საშუალებით, ყველა პარამეტრების დარეგულირება შესაძლებელია ელექტრონულად ხელის ნაზი მოძრაობით.

image-8

ახლად გაყინვის განყოფილება

ვინაიდან ხორცის უჯრედის სტრუქტურა, რომელიც სწრაფად გაიყინება ამ სპეციალური ყინვის განყოფილებაში არ დაირღვევა, იგი აკავებს წყალს და უნარჩუნებს ხორცს პირვანდელ სახეს შემდგომში მისი გალღობის დროს.


მულტი-ნაკადი

ყველაზე მეტად დაბალანსებული გაგრილება რომელიც მიიღება მულტი-ნაკადის სისტემისგან როდესაც ჰაერი უბერავს ყოველ თაროზე.

image-10

ახალად გაყინვის განყოფილება

ნოუ-ფროსტ-ის მაცივრებში არ ხდება დათრთვილვა, გაყინვა თუ კონდენსაცია. დეფროსტი არის ავტომატურ რეჟიმში. რადგან ცივი ჰაერის ცირკულაცია ხდება ვენტილატორის საშუალებით, გრილი ჰაერის მუშაობა უფრო მაღალია ნოუ-ფროსტის მაცივრებში.

image-11

ტურბო ვენტილატორი

ჰაერის მაღალ დონეზე გაგრილება მიიღება დაბალანსებული შიდა ტემპერატურის განაწილებით რომელიც ხელმისაწვდომია მაცივრის განყოფილებაში განთავსებული ტურბო ვეტილატორის საშუალებით.


ახლად გაყინვის განყოფილება


image-13

ჰიგიენა და სიქორფე

იგი ასხურებს ნეგატიურ იონებს მაცივარში ჰაერში გაფანტული ბაქტერიების დეაქტივაციისთვის და ახანგრძლივებს საკვები პროდუქტის სიცოცხლეს სუფთა ჰაერით რომელიც წარმოიქმნება მაცივარში. გრილი და ცივი ჰაერი წარმოიქმნებდა მაცივარში ამაორთქლებელი მექნიზმის მეშვეობით. გრილი და ცივი ჰაერის ნაკადი გაივლის საკვებ პროდუქტს და ბინძურდება პროდუქტის ბაქტერიებით და მიკრობებით. დაბინძრებული ჰაერი შედის ჰაერის გამომყოფ მილში. გადის ინოზიტარში და იფილტრება ამ მილში და კვლავ ბრუნდება გრილი და სუფთა ჰაერის სახით.

image-14

ანტიბაქტერიული სუნის ფილტრაციის სისტემა

ფილტრზე სპეციალური ფენის წყალობით ეს ტექნოლოგია თავიდან აგაცილებთ ბაქტერიის წარმოქმნას რომელიც იწვევს არასასიამოვნო სუნს. ამდენად, არ მოხდება საკვები პროდუქტის სუნების შერევა ერთმანეთში.

image-15

კარის ანტიბაქტერიული იზოლირება

ანტიბაქტერიული დანამატების წყალობით, ბაქტერიის და ობის წარმოქმნა შეუძლებელია ანტიბაქტერიული საიზოლაციო ფენის წყალობით.

image-16

კარის ანტიბაქტერიული იზოლირება

ანტიბაქტერიული დანამატების წყალობით, ბაქტერიის და ობის წარმოქმნა შეუძლებელია ანტიბაქტერიული საიზოლაციო ფენის წყალობით.

ანტიბაქტერიული კარის სახელურები
ანტიბაქტერიული საღებავი ფენის წყალობით, რომელიც ხელს უშლის ბაქტერიების წარმოქმნას, უზრუნველყოფილია ჰიგიენის დაცვა კარის სახელურზე.


image-17

ლურჯი ნათების ტექნოლოგია

ხილის და ბოსტნეულის შესანახი განყოფილების უკან განთავსებული ლურჯი ნათების სისტემის წყალობით ბოსტნეული აგრძელებს ფოტოსინთეზს თითქოსდა იგი ჯერ კიდევ ბუნებაში იზრდება. იგი უნარჩუნებს ხილს და ბოსტნეულს ვიტამინ C-ს გარკვეულ დონემდე.

ხილის და ბოსტნეულის შესანახი განყოფილება ტენიანობის მარეგულირებლით
მარტივად მალფუჭებადი მწვანე-ფოთლოვანი ბოსტენულის შენახვა შესაძლებელია დიდი ხნით, სქელ, გამჭვირვალე განყოფილებაში, სადაც ტენიანობის დონის დარეგულირება უნდა მოხდეს შიდა ტენიანობის დონის დაბალანსებისთვის.

4-ვარსკვლავიანი კლასი
ბეკოს ყველა მაცივარი მიეკუთვნება 4-ვარსკვლავიან კლასს, რომელიც იყინება -18 °C -ზე. მხოლოდ 4-ვარსკვლავიანი კლასის მაცივრებს აქვთ უნარი გაყინონ ახლად შეინახონ საკვები პროდუქტი.
image-18

გარემოს სპეციალისტთა მიმართვა

გაგრილების ორი ცალკეული სისტემა რომელიც ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებლად მუშაობს მაცივრის და საყინულის განყოფილებებში გთავაზობთ დამატებით უპირატესობებს.

ნაკლები ენერგიის მოხმარება

ბეკოს მაცივრები, რომელთაც აქვთ A+კლასის უმაღლესი ელექტრო ენერგია Aკლასთან შედარებით უზრუნველყოფს ენერგიის 15%-ზე მეტჯერ დაზოგვას

გარემოს სპეციალისტთა გაზის სითბოს მატარებელი

ბეკოს მაცივრებში გამოყენებულია გაზის სითბოსმატარებელი, რომელიც არ აზიანებს ოზონის ფენას და გარემოს.

მრავალჯერადი მასალა

ბეკოს მაცივრებში გამოყენებულია მრავალჯერადად გამოსაყენებელი მასალა რომელიც არ აზიანებს გარემოს.

ეკო-ფაზ რეჟიმი

თუკი მაცივრის კარი არ გაიღება ამ რეჟიმის შერჩევიდან 6 საათის განმავლობაში, ეკო-ფაზ სისტემა ავტომატურად ამოქმედდება ენერგიის უფრო მეტად დაზოგვისთვის.

დასვენების რეჟიმი

თუკი ეს ფუნქცია შერჩეულია, მხოლოდ საყინულის განყოფილება მუშაობს ელექტრო ენერგიის ეკონომიისთვის.image-19

განყოფილება

ნოუ- ფროსტ მაცივრები არ იკიდებს ყინულს და ნესტს.დეფროსტ ფუნქცია (ყინულის გადნობა) მუშაობს ავტომატურად.ცივი ჰაერის ვენტილატორის მეშვეობით ნოუ-ფროსტ მაცივრების გაციების უნარიანობა უფრო მაღალია.

ცხოვრების გამაადვილებელი გონივრული ფუნქციები

სწრაფი ყინვის რეჟიმი

სწრაფი ყინვის რეჟიმის დროს ტემპერატურა ვარდება -27 °C -მდე.

სწრაფი გაციების რეჟიმი

სწრაფი გაციების რეჟიმის დროს ტემპერატურა ვარდება -1 °C -მდე.

შუქიოდის (LED ) ილუმინაცია

LED / მოდელები, რომელიც აღჭურვილია თეთრი შუქდიოდის (LED ) ილუმინაციით უზრუნველყოფს უფრო ძლიერ და ეფექტურ ილუმინაციას მაცივარში.


image-21

სასაუზმე პროდუქტის განყოფილება

ეს არის სპეციალური განყოფილება სადაც ინახება სასაუზმე და მზა პროდუქტები.

image-22

3 მოძრავი შესანახი ყუთი

ეს სამმაგი განყოფილება მარჯვნივ ან მარცხნივ ჩამოსაშლელი მექანიზმით, რომელიც განთავსებულია კარის თაროს ქვეშ სივრცის დაზოგვის გამო გამოიყენება საკვების და კოსმეტიკური საშუალების დახურულად შენახვისთვის პატარა პრაქტიკულ პაკეტებში.

image-23

მბრუნავი განყოფილება

ეს განყოფილება უზრუნველყოფს ნებისმიერ სიშორეზე ჩაწყობილი პროდუქტთან მარტივად წვდომას ბრუნვის შედეგად რომელიც ითვალისწინებს შემთხვევებს როდესაც მაცივრის კარების გაღება სრულად არ არის აუცილებელი. იმ შემთხვევაში თუ მბრუნავი განყოფილება ღიად დაგრჩებათ, კარს აქვს ფუნქცია ავტომატურად დახუროს მბრუნავი განყოფილება.

image-24

ყინულის მწარმეობელი მანქანა

უზრუნველყოფს წყლის მარტივად ავსებას მანქანაში დაღვრის გარეშე.

image-25

ბოთლის ჰორიზონტალური სათავსო

ბოთლის ჰორიზონტალური ქრომის სათავსო რომელიც სურვილისამებრ შეიძლება მოიხსნას უზრუნველყოფს სივრცის მაქსიმალურ ეკონომიას.

image-26

სლაიდის ტიპის მინის თარო

სლაიდის ტიპის მინის თარო შესაძლებელია წინ გამოვაცუროთ როგორც უჯრა რათა მარტივად მივწვდეთ უკან დალაგებულ პროდუქტს.

image-27

ტელესკოპიური უჯრა

ტელესკოპიური, რელსიანი, სქელი, ერგონომიული უჯრის ტიპის ღრმა საყინულე განყოფილება უზრუნველყოფს ყინვის მაქსიმალურ სიმძლავრეს. მოძრავი მექანიზმის წყალობით იგი მარტივად იწმინდება. უჯრაში პროდუქტის ჩაწყობა შესაძლებელია კომფორტულად მარეგულირებელი სეპარატორების საშუალებით


თითის ანაბეჭდის საწინააღმდეგო უჟანგავი ზედაპირი

სპეციალური ფირის წყალობით უჟანგავ რკინის ფირფიტის ზედაპირზე არ რჩება თითის ანაბეჭდები.

კარის ცვალებადი მიმართულება

კარის გაღება შესაძლებელია ორივენაირად, როგორც მარცხნივ ასევე მარჯვნივ მოთხოვნილებისამებრს.

ბრტყელი უკანა ზედაპირი

ნოუ-ფროსტის ტიპის მაცივრების ბრტყელი უკანა ზედაპირი უზრუნველყოფს სუფთა ზედაპირს და მარტივად გასუფთავების საშუალებას.